Fb-Button
  
Schrijf je in!
Wij zijn een non-profit organisatie wij krijgen geen subsidie en zijn geheel afhankelijk van donaties Als u ons werk zou willen steunen, dan kan dat door een vrijwillige donatie aan Stichting TeCiN op: IBAN: NL 59 INGB 0004 8994 95 onder vermelding: Donatie
Aantal Bezoekers
Vul hier je e-mail adres in en je krijgt als eerste bericht!


 

Heidestatieplein


22 januari 2016

Geachte lezer,

Dit artikel hebben wij al eens eerder geplaatst maar is nu weer actueel van toepassing, dit als aanvulling op voorgaande artikelen over Timesharestop.nl en Stop Timeshare.be.

Hierbij willen wij inhoudelijk reageren op de pertinent onjuiste en niet onderbouwde informatie die op de site van www.timesharestop.nl over stichting TeCiN gepubliceerd wordt.
Onlangs hebben wij conform het verzoek van Timesharestop een rectificatie geplaatst van de kennelijke onjuistheden over Timesharestop op onze site. Wij zijn daarmee aan de bezwaren tegemoet gekomen.
Wat ons uitermate verbaast is dat er nu op www.timesharestop.nl absolute onwaarheden over stichting TeCiN gepubliceerd worden. Timesharestop schroomt daarbij niet om onze activiteiten als “leugens” te betitelen. De “leugens” over Stichting TeCiN die nu op www.timesharestop.nl verkondigd worden zijn absolute onwaarheden en plaatsen Stichting TeCiN in een kwaad daglicht. Voor ons onacceptabel. Het gezegde “de pot verwijt de ketel….” Is hier van toepassing.
Wij maken hier dan ook ernstig bezwaar tegen en zullen hieronder punt voor punt de onwaarheden weerleggen.

Op de blog pagina van uw site : https://www.timesharestop.nl/timeshare-leugens/ heeft U op 8 januari het artikel “Timeshare leugens en rectificatie” geplaatst:

Hierin worden door Timesharestop de volgende onderwerpen ter discussie gesteld:

Quote 1:
“Op deze Nederlandstalige website, was veel informatie te vinden die compleet verzonnen was. Deze website plaatste bewust leugens. het ging er hierbij niet meer om, de timeshare consument te voorzien van objectieve informatie, maar om het bewust misleiden van deze timeshare gedupeerde. Op dit moment zijn al deze leugens door deze stichting gerectificeerd. Zie hieronder:”

Reactie 1:
Deze info wordt gevolgd door een schermafdruk van onze website www.tecin.nl. Dit betreft de rectificatie die wij op verzoek van Timesharestop hebben geplaatst en is integraal van onze website gekopieerd (plagiaat !?). De informatie op www.timesharestop.nl wordt 1 op 1 aan Stichting TeCiN gelinkt en de Stichting wordt hierbij met naam en toenaam vermeld. In beeld staat expliciet de zin: “Protected by Copyscape DO NOT COPY”.

Overname hiervan valt dus onder de noemer plagiaat en dient daarmee direct verwijderd te worden. Ik kan U verzekeren dat dit door een plagiaatscanner ook onomstotelijk werd vastgesteld.

Quote 2:
“Timeshare leugens, verspreid door deze stichting, zijn nu dus gerectificeerd. Hier zijn wij en onze klanten uiteraard tevreden over. Want timeshare eigenaren zijn niet gebaat bij het lezen van leugens! Op dit blog zouden we nog zeer veel en uitgebreid kunnen uitwijden over deze stichting, we hebben echter besloten om dit niet te doen en om alleen de belangrijkste misstanden te benoemen. Lees verder en trek uw eigen conclusies!”

Reactie 2:
Erg suggestief en niet onderbouwd. Onze Stichting stelt de “misstanden” in de Timeshare industrie juist aan de kaak. Als Timesharestop de moeite zou nemen om op onze website de informatie en doelstellingen van onze Stichting te raadplegen, kan het niet anders zijn dan dat men tot andere inzichten zal komen. Tenzij Timesharestop expliciet bewijsmateriaal kan overleggen beschouwen wij dit als smaad en laster.

Quote 3:
“Deze stichting heeft een collectieve actie tegen Palm Oasis georganiseerd waar vele timeshare gedupeerden veel geld voor hebben betaald omdat ze de vele timeshare leugens geloofden. Dit wordt trouwens, zeer verrassend volkomen ontkend door de stichting, wij vragen ons af waarom. Dit aangezien het toch eenvoudig aan te tonen is dat deze ontkenning door deze stichting wederom een grove leugen is. Zie het volgende twitterbericht”:
“@endtimeshare Heer #Vos u moet geen leugens verkondigen, wij als Stichting laten nooit mensen betalen en organiseren geen collectieve actie — Cees Peek (@cees1944) 3 mei 2015”

Reactie 3:
Ook hier weer is de informatie onvolledig en totaal uit zijn verband getrokken. Vanwege de vele schrijnende meldingen die bij ons gedaan zijn, heeft de stichting inderdaad het initiatief genomen om Palm Oasis gedupeerden bij elkaar te brengen. Gesteund door een advocaat is onderzocht of een collectieve actie kans van slagen zou hebben. Na een aantal groepsbijeenkomsten is door gedupeerden en de advocaat besloten een groepsprocedure in gang te zetten. Stichting TeCiN heeft hier alleen een bemiddelende rol in gespeeld en de dossiervorming verzorgd.
Met de start van de groepsprocedure werden de dossiers overgedragen aan de advocaat en was de Stichting geen partij meer.

Quote 4:
Hierop kunnen wij alleen maar het volgende aantonen: In een eerste nieuwsbrief over dit onderwerp vermeld de stichting, de collectieve actie die ze gaan opzetten, en het feit dat er geld vooraf moet worden betaald. Ze spreekt hier over een minimale donatie die men moet doen van € 115,-

Reactie 4:
De kosten die hier genoemd worden zijn de proceskosten die de advocaat voor de eerste fase van de gerechtelijke groepsprocedure voor elke deelnemer doorberekende.

Quote 5:
De nieuwsbrief is HIER te lezen en HIER

Reactie 5:
Waar haalt Timesharestop het lef vandaan om naar deze nieuwsbrieven te verwijzen. Deze dateren al van 2010 en zijn indertijd exclusief aan de Palm Oasis gedupeerden verstuurd. Latere versies worden gewoon maar genegeerd ?? Hoe men hier de beschikking over heeft gekregen is ons een raadsel. Vermeld uw bron(nen) of verwijder deze links.

Quote 6:
En hier het vervolg op deze nieuwsbrief van de stichting, waarin ze nog een stapje verder gaat. Hier spreekt Tecin over € 115,- kosten voor fase 1 en kosten tussen de € 200 en € 900,- voor fase 2!! En…. ook nog eens 5% – 8% van de opbrengst van de collectieve actie.

Reactie 6:
De genoemde kosten zijn de proceskosten die de advocaat doorberekende voor elke deelnemer in de eerste fase van de gerechtelijke groepsprocedure. Indien aan de orde zou de advocaat de genoemde kosten voor fase 2 doorberekenen. Deze opvolgende kosten waren afhankelijk van het aantal deelnemers. Fase 2 heeft echter nooit plaatsgevonden.

Quote 7:
De voorzitter van deze stichting, verklaart dus dat zij niets te maken heeft met een collectieve actie en GEEN geld vraagt aan gedupeerden. Maar aan de andere kant zegt ze, aantoonbaar, geheel iets anders. Onze vraag is dan ook: Waarom? Het is toch duidelijk dat er hier sprake is van de zoveelste timeshare leugens

Reactie 7:
NIET WAAR: De Stichting was geen partij in deze en heeft bovendien nog nooit vooraf geld gevraagd voor verrichte diensten. De Stichting vraagt alleen een vrijwillige donatie van gedupeerden die tevreden zijn over onze dienstverlening, zodat wij ons werk kunnen voortzetten. Wij zijn hier volledig transparant in en zijn graag bereid desgewenst volledige opening van zaken te geven. Met bewijs onderbouwen, anders per direct verwijderen.

Quote 8:
Wij zijn tevens in het bezit van het volledige dossier met betrekking tot deze mislukte collectieve actie.

Reactie 8:
Hoe komt Timesharestop dan aan dit “volledige dossier” ? Is exclusief in handen van de advocaat, dus klinkt niet bepaald geloofwaardig. Met bewijs onderbouwen, anders per direct verwijderen

Quote 9:
Het resultaat was dat men zijn geld kwijt was, de uitspraak van het gerecht was negatief voor de timeshare slachtoffers, die geheel gedesillusioneerd, nu opnieuw het slachtoffer waren.

Reactie 9:
Dit is de Stichting niet aan te rekenen. De Palm Oasis gedupeerden zijn na verschillende overlegsessies met vol verstand met deze advocaat in zee gegaan. Dat de uitkomst teleurstellend is begrijpen wij maar is geheel voor verantwoording van de advocaat.
In feite is de Stichting zelf ook gedupeerd doordat de advocaat zijn afspraken over vergoeding voor de dossiervorming tot op heden niet nagekomen is. De negatieve ervaring met deze advocaat is voor de Stichting zelfs reden geweest om de betreffende advocaat inzake zijn handelen en communicatie met cliënten voor de Deken van de Orde van Advocaten te dagen. Eind 2015 is advocaat uiteindelijk door de Raad van Discipline berispt.

Quote 10:
De stichting zegt op haar website dat ze zeer goede en nauwe banden heeft met het enforcement(Handhaving) team van de RDO. Wie zijn dit? Wie is de RDO(klik hier)? ……….. Veel timeshare leugens hebben hier hun bijdrage geleverd. En.. ANFI, het bedrijf dat zojuist door het Spaanse hooggerechtshof is veroordeeld wegens het niet naleven van de timeshare wetgeving… Deze RDO, waar deze Nederlandse stichting zulke nauwe banden mee heeft en waar het een deel van haar informatie van krijgt, heeft als doel zoveel mogelijk timeshare eigenaren in het bezit van hun timeshare te laten. Denkt u nu echt dat de RDO u objectieve en goede informatie geeft? Nee, uiteraard niet! Onafhankelijk advies gaat u van de RDO of gelieerde bedrijven niet krijgen

Reactie 10:
Wat een ongelooflijke onzin en slechts gevoed door veronderstelling.
Een van de betrokkenen bij de Stichting is nota bene zelf gedupeerde van ANFI en heeft alle mogelijkheden onderzocht om zijn contract te laten ontbinden. Bij ANFI en OMIC geen succes, daarna een officiële complaint ingediend bij de RDO gevolgd door een “Arbitration Traject” maar nul op rekest gekregen. Zelfs klacht via ECC en een persoonlijk gesprek in het Europarlement leidden tot niets. ‘
Denkt U nou echt nog dat de Stichting warme banden onderhoudt met de RDO ?? Deze onzin moet zo spoedig mogelijk van de site af.

Quote 11:
De stichting waarschuwt om nooit geld vooraf te betalen voor een collectieve juridische actie tegen de timeshare industrie. MAAR! Op haar website en die van haar juridische partner roept zij gedupeerden op om zich aan te sluiten bij een collectieve actie tegen de timeshare industrie. U wordt wel geacht om eerst een financiële bijdrage te doen.

Reactie 11:
NIET WAAR: De Stichting was dus geen partij in deze en heeft bovendien nog nooit vooraf geld gevraagd voor verrichte diensten. De Stichting vraagt alleen een vrijwillige donatie van gedupeerden die tevreden zijn over onze dienstverlening zodat wij ons werk kunnen voortzetten. Wij zijn hier volledig transparant in en zijn graag bereid desgewenst volledige opening van zaken te geven. Met bewijs onderbouwen, anders per direct verwijderen.

Blijven de volgende vragen en bedenkingen:

Quote 12:
•Waarom zegt de stichting, dat zij niets te maken heeft met een Collectieve actie? Terwijl wij het tegendeel bewijzen! TIMESHARE LEUGENS!

Reactie 12:
NIET WAAR: Stichting TeCiN heeft voorafgaand aan de collectieve actie alleen een bemiddelende rol in gespeeld en de dossiervorming verzorgd. De Stichting was dus geen partij in deze collectieve actie.

Quote 13:
•Waarom zegt de stichting dat zij nooit geld vraagt aan gedupeerden van de timeshare industrie? Terwijl we het tegendeel bewijzen! TIMESHARE LEUGENS!

Reactie 13:
NIET WAAR: De Stichting heeft nog nooit vooraf geld gevraagd voor verrichte diensten. Met bewijs onderbouwen, anders per direct verwijderen.

Quote 14:
•Waarom beschermt de RDO, de misleidende timeshare resorts? Terwijl zij pretendeert om timeshare eigenaren te helpen en te voorzien van objectieve informatie! TIMESHARE LEUGENS

Reactie 14:
Inderdaad leugens, zie onze reactie op quote 10 over de veronderstelling dat wij nauwe banden met RDO zouden hebben.

Quote 15:
•Waarom vermeldt het klankbord van de RDO, Mindtimeshare, niets over deze misleidende verkooptechnieken van de timeshare resorts? Terwijl zij juist zegt de timeshare eigenaren te helpen en te beschermen! TIMESHARE LEUGENS

Reactie 15:
Dat moet Timesharestop aan Mindtimeshare zelf voorleggen en niet met Stichting TeCiN in verband brengen.

Samenvattend:
De informatie in het geplaatste artikel is op zijn zachtst gezegd, suggestief en tendentieus, maar vooral op vele punten pertinent onjuist, en dient zo spoedig mogelijk verwijderd te worden.
Stichting TeCiN wordt hier met naam en toenaam genoemd en door deze onjuiste berichtgeving in een kwaad daglicht gesteld.

Nogmaals : De misstanden zitten in de timeshare industrie en niet bij degenen die met volle overgave en goede intenties proberen gedupeerden te helpen.
Stichting TeCiN draait op vrijwilligers die zelf Timeshare bezitters EN GEDUPEERDEN zijn.
Zoals gezegd hebben wij geen geheimen en zijn te allen tijde bereid om desgewenst volledige opening van zaken te geven.
Wij willen hier nog een keer nadrukkelijk stellen dat wij geen fee voor onze diensten berekenen en alleen na succesvolle bemiddeling een vrijwillige donatie vragen.
Het zou www.timesharestop.nl sieren om op de eigen website duidelijker te zijn over de doorberekende tarieven, na heel veel moeite is ergens diep weg op de site te lezen dat Timesharestop na succesvolle bemiddeling zelf een 25% succes fee berekent, wij kunnen dit niet bepaald transparant noemen en zetten hier de nodige vraagtekens bij. Daarnaast hechten wij er aan om een goede verstandhouding te onderhouden en zijn er absoluut niet op uit om gedupeerden van alle genoemde timeshare organisties nog verder in de problemen te brengen, integendeel!

In plaats van elkaar op deze wijze dwars te zitten zou het voor de hand liggen dat TeCiN en Timesharestop in de toekomst met open vizier de strijd aan gaan tegen de misstanden in de timeshare industrie, wij hebben immers het zelfde objectief !!

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting TeCiN,

Dhr. C.F.M. Peek
Voorzitter

Hebt u of een naaste ook een slechte ervaring gehad met een timeshare gerelateerde onderneming als bedoeld in dit artikel, laat het ons weten per mail : !

TeCiN is er voor U en door U.

Mocht u telefonisch benaderd worden door een ongevraagde beller, dan geven wij u het advies het gesprek zo kort mogelijk te houden, geef maar aan dat u op het punt staat te vertrekken en dat u er momenteel geen tijd voor heeft, maar als ze alles op de mail willen zetten dan kan u er later op terug komen.

Maar let op: … en laat u niet verrassen, want ze zijn slim en aalglad dit soort ratten

Laat het ons direct weten en doe zeer zeker GEEN betalingen!


U kunt ons mailen op:

Bij twijfel neem altijd eerst contact met ons op via de email:

timesharesprookjeofnachtmerrie@gmail.com

Voor aansluiting bij de grote groep gedupeerden kunt u terecht op het volgende mail adres :

help@timesharestop.be

opgelicht@timesharestop.nl

© TeCiN 2008, op dit artikel rust copyright.

Gerechtigheid komt
    Translate to:

Categorieën
Archieven
Kalender
september 2021
M D W D V Z Z
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930