Schrijf je in!
Donaties
Als u ons werk zou willen steunen, dan kan dat door een donatie aan onze Stichting TeCiN op: ING bank rek. nummer 48.99.495 IBAN: NL 59 INGB 0004 8994 95 BIC: INGB NL 2A onder vermelding: Donatie
Bezoekers
Vul hier je e-mail adres in en je krijgt als eerste bericht!


 

Logo TeCiN Nieuw

Geachte bezoeker,

Hartelijk welkom op de web-site van de Stichting TeCiN, een non-profit organisatie zonder winst oogmerk, die door niets of niemand betaald wordt om de werkzaamheden te verrichten welke noodzakelijk zijn, zeer zeker niet door de Timeshare industrie zelf, zoals wel wordt gesuggereerd door anderen die Commercieel zijn getint.

 

 

Bestuur, redactie en vrijwilligers van Stichting TeCiN, zijn zelf ook eigenaren van timeshare en zeer betrokken bij alles wat met timeshare te maken heeft. Wij verrichten al onze werkzaamheden al sinds 2008 tot volle tevredenheid van heel veel gedupeerden, voor zowel de website als de Stichting, kosteloos en vrijwillig en met grote gedrevenheid, al hoewel er Commerciële bedrijven en aanverwante hulp organisaties andere leugenachtige verhalen over ons publiceren, ontkennen wij dit ten stelligste.

 

 

Onze belangrijkste drijfveer is het onder de aandacht brengen van de ontoelaatbare praktijken en handelwijzen van malafide als ook bonafide organisaties welke met timeshare te maken hebben. Onze belangrijkste activiteiten richten zich daarom op het informeren van timeshare gedupeerden en waar mogelijk ondersteuning geven voor de problemen die men tegenkomt. Wij zullen ons uiterste best doen om te bewerkstelligen dat het binnen afzienbare tijd mogelijk zal zijn om zo nodig gezamenlijk het recht terug te halen naar de consument door de wurg contracten (zo nodig gerechtelijk) te laten ontbinden en waar mogelijk geld terug te vorderen.

 

 

Hoewel ook de op timeshare van toepassing zijnde wetgeving aangescherpt is ( 2008 ), is ook de colportage wetgeving van toepassing op nieuw aangeschafte timeshare, blijkt de regelgeving nog steeds niet waterdicht en worden er nog dagelijks argeloze vakantiegangers in de timeshare val gelokt. Daarbij is het voor de consument praktisch onmogelijk om de timeshare bedrijven tot rede te brengen. Er zijn weliswaar een paar instanties waar men als consument met klachten terecht kan, maar deze hebben òf geen werkelijke rechtsgrond (zoals het ECC) òf het is twijfelachtig of zij de belangen van de consument dan wel de timeshare industrie behartigen (bijvoorbeeld branche organisatie RDO).

Stichting TeCiN is dit al jaren een doorn in het oog.

Wanneer u benaderd wordt door een ongevraagde beller met een aanbod om uw timeshare te kopen voor een bedrag wat altijd hoger ligt dan u er voor betaald heeft, en is het te mooi om waar te zijn, dan is het ook altijd te mooi en zeer zeker niet waar, meld het ons en ga er niet op in zonder eerst ons om advies te vragen.

Wij zien heel veel bezoekers op onze web site met een zoektocht naar een bepaalde timeshare organisatie, wat wij alleen zo jammer vinden, is dat men geen verdere stappen onderneemt om ons gerichte vragen te stellen, dit kan voort komen uit schaamte of drempelvrees, maar mensen schroom niet wij zijn zelf ook timeshare gedupeerden, wij proberen iedere timeshare gedupeerde zo goed mogelijk te adviseren en te helpen en mochten wij niet direct het antwoord klaar hebben dan zoeken wij voor u verder.

Stichting TeCiN….. Nederlandstalige kennisbank…..is er voor U en door U.

Miskoop, desinvestering, schaamte Timeshare

E-mail : timesharesprookjeofnachtmerrie@gmail.com

© TeCiN 2008, op dit artikel rust copyright.

copyscape-banner-white-200x25Een gewaarschuwd mens

 

    Translate to: