Fb-Button
  
Schrijf je in!
Wij zijn een non-profit organisatie wij krijgen geen subsidie en zijn geheel afhankelijk van donaties Als u ons werk zou willen steunen, dan kan dat door een vrijwillige donatie aan Stichting TeCiN op: IBAN: NL 59 INGB 0004 8994 95 onder vermelding: Donatie
Aantal Bezoekers
nYx?mKu\{-j{`ˡƥy,g.a"[aJ뢸iz"z
Vul hier je e-mail adres in en je krijgt als eerste bericht!


 

Uncategorized


22 januari 2016

Geachte lezer,

Dit artikel hebben wij al eens eerder geplaatst maar is nu weer actueel van toepassing, dit als aanvulling op voorgaande artikelen over Timesharestop.nl en Stop Timeshare.be.

Hierbij willen wij inhoudelijk reageren op de pertinent onjuiste en niet onderbouwde informatie die op de site van www.timesharestop.nl over stichting TeCiN gepubliceerd wordt.
Onlangs hebben wij conform het verzoek van Timesharestop een rectificatie geplaatst van de kennelijke onjuistheden over Timesharestop op onze site. Wij zijn daarmee aan de bezwaren tegemoet gekomen.
Wat ons uitermate verbaast is dat er nu op www.timesharestop.nl absolute onwaarheden over stichting TeCiN gepubliceerd worden. Timesharestop schroomt daarbij niet om onze activiteiten als “leugens” te betitelen. De “leugens” over Stichting TeCiN die nu op www.timesharestop.nl verkondigd worden zijn absolute onwaarheden en plaatsen Stichting TeCiN in een kwaad daglicht. Voor ons onacceptabel. Het gezegde “de pot verwijt de ketel….” Is hier van toepassing.
Wij maken hier dan ook ernstig bezwaar tegen en zullen hieronder punt voor punt de onwaarheden weerleggen.

Op de blog pagina van uw site : https://www.timesharestop.nl/timeshare-leugens/ heeft U op 8 januari het artikel “Timeshare leugens en rectificatie” geplaatst:

Hierin worden door Timesharestop de volgende onderwerpen ter discussie gesteld:

Quote 1:
“Op deze Nederlandstalige website, was veel informatie te vinden die compleet verzonnen was. Deze website plaatste bewust leugens. het ging er hierbij niet meer om, de timeshare consument te voorzien van objectieve informatie, maar om het bewust misleiden van deze timeshare gedupeerde. Op dit moment zijn al deze leugens door deze stichting gerectificeerd. Zie hieronder:”

Reactie 1:
Deze info wordt gevolgd door een schermafdruk van onze website www.tecin.nl. Dit betreft de rectificatie die wij op verzoek van Timesharestop hebben geplaatst en is integraal van onze website gekopieerd (plagiaat !?). De informatie op www.timesharestop.nl wordt 1 op 1 aan Stichting TeCiN gelinkt en de Stichting wordt hierbij met naam en toenaam vermeld. In beeld staat expliciet de zin: “Protected by Copyscape DO NOT COPY”.

Overname hiervan valt dus onder de noemer plagiaat en dient daarmee direct verwijderd te worden. Ik kan U verzekeren dat dit door een plagiaatscanner ook onomstotelijk werd vastgesteld.

Quote 2:
“Timeshare leugens, verspreid door deze stichting, zijn nu dus gerectificeerd. Hier zijn wij en onze klanten uiteraard tevreden over. Want timeshare eigenaren zijn niet gebaat bij het lezen van leugens! Op dit blog zouden we nog zeer veel en uitgebreid kunnen uitwijden over deze stichting, we hebben echter besloten om dit niet te doen en om alleen de belangrijkste misstanden te benoemen. Lees verder en trek uw eigen conclusies!”

Reactie 2:
Erg suggestief en niet onderbouwd. Onze Stichting stelt de “misstanden” in de Timeshare industrie juist aan de kaak. Als Timesharestop de moeite zou nemen om op onze website de informatie en doelstellingen van onze Stichting te raadplegen, kan het niet anders zijn dan dat men tot andere inzichten zal komen. Tenzij Timesharestop expliciet bewijsmateriaal kan overleggen beschouwen wij dit als smaad en laster.

Quote 3:
“Deze stichting heeft een collectieve actie tegen Palm Oasis georganiseerd waar vele timeshare gedupeerden veel geld voor hebben betaald omdat ze de vele timeshare leugens geloofden. Dit wordt trouwens, zeer verrassend volkomen ontkend door de stichting, wij vragen ons af waarom. Dit aangezien het toch eenvoudig aan te tonen is dat deze ontkenning door deze stichting wederom een grove leugen is. Zie het volgende twitterbericht”:
“@endtimeshare Heer #Vos u moet geen leugens verkondigen, wij als Stichting laten nooit mensen betalen en organiseren geen collectieve actie — Cees Peek (@cees1944) 3 mei 2015”

Reactie 3:
Ook hier weer is de informatie onvolledig en totaal uit zijn verband getrokken. Vanwege de vele schrijnende meldingen die bij ons gedaan zijn, heeft de stichting inderdaad het initiatief genomen om Palm Oasis gedupeerden bij elkaar te brengen. Gesteund door een advocaat is onderzocht of een collectieve actie kans van slagen zou hebben. Na een aantal groepsbijeenkomsten is door gedupeerden en de advocaat besloten een groepsprocedure in gang te zetten. Stichting TeCiN heeft hier alleen een bemiddelende rol in gespeeld en de dossiervorming verzorgd.
Met de start van de groepsprocedure werden de dossiers overgedragen aan de advocaat en was de Stichting geen partij meer.

Quote 4:
Hierop kunnen wij alleen maar het volgende aantonen: In een eerste nieuwsbrief over dit onderwerp vermeld de stichting, de collectieve actie die ze gaan opzetten, en het feit dat er geld vooraf moet worden betaald. Ze spreekt hier over een minimale donatie die men moet doen van € 115,-

Reactie 4:
De kosten die hier genoemd worden zijn de proceskosten die de advocaat voor de eerste fase van de gerechtelijke groepsprocedure voor elke deelnemer doorberekende.

Quote 5:
De nieuwsbrief is HIER te lezen en HIER

Reactie 5:
Waar haalt Timesharestop het lef vandaan om naar deze nieuwsbrieven te verwijzen. Deze dateren al van 2010 en zijn indertijd exclusief aan de Palm Oasis gedupeerden verstuurd. Latere versies worden gewoon maar genegeerd ?? Hoe men hier de beschikking over heeft gekregen is ons een raadsel. Vermeld uw bron(nen) of verwijder deze links.

Quote 6:
En hier het vervolg op deze nieuwsbrief van de stichting, waarin ze nog een stapje verder gaat. Hier spreekt Tecin over € 115,- kosten voor fase 1 en kosten tussen de € 200 en € 900,- voor fase 2!! En…. ook nog eens 5% – 8% van de opbrengst van de collectieve actie.

Reactie 6:
De genoemde kosten zijn de proceskosten die de advocaat doorberekende voor elke deelnemer in de eerste fase van de gerechtelijke groepsprocedure. Indien aan de orde zou de advocaat de genoemde kosten voor fase 2 doorberekenen. Deze opvolgende kosten waren afhankelijk van het aantal deelnemers. Fase 2 heeft echter nooit plaatsgevonden.

Quote 7:
De voorzitter van deze stichting, verklaart dus dat zij niets te maken heeft met een collectieve actie en GEEN geld vraagt aan gedupeerden. Maar aan de andere kant zegt ze, aantoonbaar, geheel iets anders. Onze vraag is dan ook: Waarom? Het is toch duidelijk dat er hier sprake is van de zoveelste timeshare leugens

Reactie 7:
NIET WAAR: De Stichting was geen partij in deze en heeft bovendien nog nooit vooraf geld gevraagd voor verrichte diensten. De Stichting vraagt alleen een vrijwillige donatie van gedupeerden die tevreden zijn over onze dienstverlening, zodat wij ons werk kunnen voortzetten. Wij zijn hier volledig transparant in en zijn graag bereid desgewenst volledige opening van zaken te geven. Met bewijs onderbouwen, anders per direct verwijderen.

Quote 8:
Wij zijn tevens in het bezit van het volledige dossier met betrekking tot deze mislukte collectieve actie.

Reactie 8:
Hoe komt Timesharestop dan aan dit “volledige dossier” ? Is exclusief in handen van de advocaat, dus klinkt niet bepaald geloofwaardig. Met bewijs onderbouwen, anders per direct verwijderen

Quote 9:
Het resultaat was dat men zijn geld kwijt was, de uitspraak van het gerecht was negatief voor de timeshare slachtoffers, die geheel gedesillusioneerd, nu opnieuw het slachtoffer waren.

Reactie 9:
Dit is de Stichting niet aan te rekenen. De Palm Oasis gedupeerden zijn na verschillende overlegsessies met vol verstand met deze advocaat in zee gegaan. Dat de uitkomst teleurstellend is begrijpen wij maar is geheel voor verantwoording van de advocaat.
In feite is de Stichting zelf ook gedupeerd doordat de advocaat zijn afspraken over vergoeding voor de dossiervorming tot op heden niet nagekomen is. De negatieve ervaring met deze advocaat is voor de Stichting zelfs reden geweest om de betreffende advocaat inzake zijn handelen en communicatie met cliënten voor de Deken van de Orde van Advocaten te dagen. Eind 2015 is advocaat uiteindelijk door de Raad van Discipline berispt.

Quote 10:
De stichting zegt op haar website dat ze zeer goede en nauwe banden heeft met het enforcement(Handhaving) team van de RDO. Wie zijn dit? Wie is de RDO(klik hier)? ……….. Veel timeshare leugens hebben hier hun bijdrage geleverd. En.. ANFI, het bedrijf dat zojuist door het Spaanse hooggerechtshof is veroordeeld wegens het niet naleven van de timeshare wetgeving… Deze RDO, waar deze Nederlandse stichting zulke nauwe banden mee heeft en waar het een deel van haar informatie van krijgt, heeft als doel zoveel mogelijk timeshare eigenaren in het bezit van hun timeshare te laten. Denkt u nu echt dat de RDO u objectieve en goede informatie geeft? Nee, uiteraard niet! Onafhankelijk advies gaat u van de RDO of gelieerde bedrijven niet krijgen

Reactie 10:
Wat een ongelooflijke onzin en slechts gevoed door veronderstelling.
Een van de betrokkenen bij de Stichting is nota bene zelf gedupeerde van ANFI en heeft alle mogelijkheden onderzocht om zijn contract te laten ontbinden. Bij ANFI en OMIC geen succes, daarna een officiële complaint ingediend bij de RDO gevolgd door een “Arbitration Traject” maar nul op rekest gekregen. Zelfs klacht via ECC en een persoonlijk gesprek in het Europarlement leidden tot niets. ‘
Denkt U nou echt nog dat de Stichting warme banden onderhoudt met de RDO ?? Deze onzin moet zo spoedig mogelijk van de site af.

Quote 11:
De stichting waarschuwt om nooit geld vooraf te betalen voor een collectieve juridische actie tegen de timeshare industrie. MAAR! Op haar website en die van haar juridische partner roept zij gedupeerden op om zich aan te sluiten bij een collectieve actie tegen de timeshare industrie. U wordt wel geacht om eerst een financiële bijdrage te doen.

Reactie 11:
NIET WAAR: De Stichting was dus geen partij in deze en heeft bovendien nog nooit vooraf geld gevraagd voor verrichte diensten. De Stichting vraagt alleen een vrijwillige donatie van gedupeerden die tevreden zijn over onze dienstverlening zodat wij ons werk kunnen voortzetten. Wij zijn hier volledig transparant in en zijn graag bereid desgewenst volledige opening van zaken te geven. Met bewijs onderbouwen, anders per direct verwijderen.

Blijven de volgende vragen en bedenkingen:

Quote 12:
•Waarom zegt de stichting, dat zij niets te maken heeft met een Collectieve actie? Terwijl wij het tegendeel bewijzen! TIMESHARE LEUGENS!

Reactie 12:
NIET WAAR: Stichting TeCiN heeft voorafgaand aan de collectieve actie alleen een bemiddelende rol in gespeeld en de dossiervorming verzorgd. De Stichting was dus geen partij in deze collectieve actie.

Quote 13:
•Waarom zegt de stichting dat zij nooit geld vraagt aan gedupeerden van de timeshare industrie? Terwijl we het tegendeel bewijzen! TIMESHARE LEUGENS!

Reactie 13:
NIET WAAR: De Stichting heeft nog nooit vooraf geld gevraagd voor verrichte diensten. Met bewijs onderbouwen, anders per direct verwijderen.

Quote 14:
•Waarom beschermt de RDO, de misleidende timeshare resorts? Terwijl zij pretendeert om timeshare eigenaren te helpen en te voorzien van objectieve informatie! TIMESHARE LEUGENS

Reactie 14:
Inderdaad leugens, zie onze reactie op quote 10 over de veronderstelling dat wij nauwe banden met RDO zouden hebben.

Quote 15:
•Waarom vermeldt het klankbord van de RDO, Mindtimeshare, niets over deze misleidende verkooptechnieken van de timeshare resorts? Terwijl zij juist zegt de timeshare eigenaren te helpen en te beschermen! TIMESHARE LEUGENS

Reactie 15:
Dat moet Timesharestop aan Mindtimeshare zelf voorleggen en niet met Stichting TeCiN in verband brengen.

Samenvattend:
De informatie in het geplaatste artikel is op zijn zachtst gezegd, suggestief en tendentieus, maar vooral op vele punten pertinent onjuist, en dient zo spoedig mogelijk verwijderd te worden.
Stichting TeCiN wordt hier met naam en toenaam genoemd en door deze onjuiste berichtgeving in een kwaad daglicht gesteld.

Nogmaals : De misstanden zitten in de timeshare industrie en niet bij degenen die met volle overgave en goede intenties proberen gedupeerden te helpen.
Stichting TeCiN draait op vrijwilligers die zelf Timeshare bezitters EN GEDUPEERDEN zijn.
Zoals gezegd hebben wij geen geheimen en zijn te allen tijde bereid om desgewenst volledige opening van zaken te geven.
Wij willen hier nog een keer nadrukkelijk stellen dat wij geen fee voor onze diensten berekenen en alleen na succesvolle bemiddeling een vrijwillige donatie vragen.
Het zou www.timesharestop.nl sieren om op de eigen website duidelijker te zijn over de doorberekende tarieven, na heel veel moeite is ergens diep weg op de site te lezen dat Timesharestop na succesvolle bemiddeling zelf een 25% succes fee berekent, wij kunnen dit niet bepaald transparant noemen en zetten hier de nodige vraagtekens bij. Daarnaast hechten wij er aan om een goede verstandhouding te onderhouden en zijn er absoluut niet op uit om gedupeerden van alle genoemde timeshare organisties nog verder in de problemen te brengen, integendeel!

In plaats van elkaar op deze wijze dwars te zitten zou het voor de hand liggen dat TeCiN en Timesharestop in de toekomst met open vizier de strijd aan gaan tegen de misstanden in de timeshare industrie, wij hebben immers het zelfde objectief !!

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting TeCiN,

Dhr. C.F.M. Peek
Voorzitter

Hebt u of een naaste ook een slechte ervaring gehad met een timeshare gerelateerde onderneming als bedoeld in dit artikel, laat het ons weten per mail : !

TeCiN is er voor U en door U.

Mocht u telefonisch benaderd worden door een ongevraagde beller, dan geven wij u het advies het gesprek zo kort mogelijk te houden, geef maar aan dat u op het punt staat te vertrekken en dat u er momenteel geen tijd voor heeft, maar als ze alles op de mail willen zetten dan kan u er later op terug komen.

Maar let op: … en laat u niet verrassen, want ze zijn slim en aalglad dit soort ratten

Laat het ons direct weten en doe zeer zeker GEEN betalingen!


U kunt ons mailen op:

Bij twijfel neem altijd eerst contact met ons op via de email:

timesharesprookjeofnachtmerrie@gmail.com

Voor aansluiting bij de grote groep gedupeerden kunt u terecht op het volgende mail adres :

help@timesharestop.be

opgelicht@timesharestop.nl

© TeCiN 2008, op dit artikel rust copyright.

9 januari 2020


Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat Rob de Vos met de activiteiten van TIMESHARESTOP eindelijk is gestopt in Nederland.

Wij kregen namelijk een alarmerend mail bericht van een van zijn gedupeerden dat timeshare stop en Rob de Vos niet meer bereikbaar waren per mail als ook per telefoon, dit bericht klonk ons natuurlijk als muziek in de oren, wij hebben dit uiteraard zelf gecontroleerd, aangezien wij al jaren zijn zwart gemaakt en bedreigt door dit bedrijf en zijn medewerkers.

Door deze gedupeerde is in 2018 aan Timesharestop een bedrag betaald van € 3357, om tot ontbinding van het contract te komen met Leisure pleasures, hierop is nooit geen reactie meer gekomen van Timesharestop niet van Rob de Vos als ook niet door Ewald ter Harmsel.

Wij hebben uiteraard geprobeerd om contact te krijgen en om opheldering en uitleg te vragen maar zoals reeds gezegd er wordt door Rob de Vos niet gereageerd.

Tevens hebben wij iemand gesproken die ook in het verleden regelmatig contact met ze had maar ook die kon ons niets meer vertellen.

De timeshare gedupeerden wereld zijn nu dan eindelijk van zijn dubieuze activiteiten verlost, alleen het terug vorderen van aan hem betaalde gelden zal net als in de Timeshare wereld een probleem blijken, want daar heeft hij geleerd hoe het moet, maar ze vergeten een ding bij oplichting is er ook nog Politie en Justitie.


Hebt u of een naaste ook een slechte ervaring gehad met een timeshare gerelateerde onderneming als bedoeld in dit artikel, laat het ons weten per mail : !


TeCiN is er voor U en door U.

Mocht u telefonisch benaderd worden door een ongevraagde beller, dan geven wij u het advies het gesprek zo kort mogelijk te houden, geef maar aan dat u op het punt staat te vertrekken en dat u er momenteel geen tijd voor heeft, maar als ze alles op de mail willen zetten dan kan u er later op terug komen.


U kunt ons mailen op:

Bij twijfel neem altijd eerst contact met ons op via de email:

timesharesprookjeofnachtmerrie@gmail.com

Voor aansluiting bij de grote groep gedupeerden kunt u terecht op het volgende mail adres :

opgelicht@timesharestop.nl

help@timesharestop.be

© TeCiN 2008, op dit artikel rust copyright.

Een gewaarschuwd mens

Geplaatst op 11 februari 2019 door Mindtimeshare

Een nieuw bedrijf met de naam CA & M International is onder onze aandacht  gebracht.

Dit bedrijf lijkt degenen te zijn die de vergaderingen leiden waarvoor The Refund Action Group en Morgan Scott marketing de uitnodigingen doen.

Tijdelijke consumenten die ongevraagd zijn benaderd door ofwel The Refund Action Group of Morgan Scott Marketing, wonen deze vergaderingen bij met het besef dat ze een claim tegen hun resort zullen bespreken op basis van no cure no fee.

Eenmaal op de vergadering wordt een claim besproken, maar niet met een advocaat! De persoon die de timeshare-eigenaar ontmoet, is een vertegenwoordiger van een bedrijf genaamd CA & M International, die afgezien van een “misschien claim”, een afstand doet van de timeshare.

Ze gebruiken het mooie woord van “desist” de timeshare-overeenkomst, maar het einde van het verhaal is dat ze de overeenkomst annuleren of afstaan, zonder enige geldteruggave.

Deze desisting van de timeshare-overeenkomst heeft een prijskaartje, en dit moet vooraf worden betaald. Prijzen rond 8k worden genoemd en de consument zal naar verwachting een deel hiervan op dezelfde dag betalen.

Niets in het papierwerk garandeert de consument dat ze daadwerkelijk een gerechtvordering tegen hun resort zullen indienen. Dus er is een kans dat er misschien nooit een claim zal zijn en ze hebben uiteindelijk 8k betaald voor een afstand.

De tijd zal het leren.

Maar wie zijn CA & M International?

CA & M International heeft een website http://www.caandminternational.com die eigenlijk alleen praat over onroerend goed en investeringen. Je kunt trouwens een project kopen in Brazilië.

Hun vermelde adressen zijn: CC Elviria, Oficina 7, Marbella, wat toevallig exact hetzelfde adres is van RA Consultants of RA Marbella.

Blok C1, Office. Ajman Free Zone. Ajman. Verenigde Arabische Emiraten, het adres waar het bedrijf is geregistreerd.

Contactgegevens zijn een Spaanse telefoon +34 951121854 en een e-mail: info@caandminternational.com

Als u een vergadering heeft bijgewoond waar vertegenwoordigers van CA & M International u hebben verwelkomd, willen we graag uw feedback hebben.


Hebt u of een naaste ook een slechte ervaring gehad met een timeshare gerelateerde onderneming als bedoeld in dit artikel, laat het ons weten per mail : !

TeCiN is er voor U en door U.

Mocht u telefonisch benaderd worden door een ongevraagde beller, dan geven wij u het advies het gesprek zo kort mogelijk te houden, geef maar aan dat u op het punt staat te vertrekken en dat u er momenteel geen tijd voor heeft, maar als ze alles op de mail willen zetten dan kan u er later op terug komen.


U kunt ons mailen op:

Bij twijfel neem altijd eerst contact met ons op via de email:

© TeCiN 2008, op dit artikel rust copyright.

Een gewaarschuwd mens

Geplaatst op 21 januari 2018 door Mindtimeshare

Nieuwe ongevraagde beller voor de lijsten, met gebruik van de naam van Mc Bain Legal Consultancy, hoewel ze op hun onbetrouwbare papierwerk zeggen dat ze Mc Bain Consultancy en Property Specialist heten.

Altijd vreemd als een bedrijf zijn feiten niet goed weet te krijgen over hun eigen naam …

De ongevraagde oproep komt van een agent genaamd Carol White die de consument graag uitlegt dat hij recht heeft op een terugbetaling van £ 18.000 van een bedrijf waar de consument al jaren mee te maken heeft en die een oplichter bleek te zijn.

Carol White verduidelijkt dat de betrokken personen nu in de gevangenis zitten en Mc Bain alle restituties opruimt. Haar oproep is slechts een korte oproep en zij verklaart dat de consument binnenkort zal worden gecontacteerd met meer details.

De volgende oproep van Mc Bain is van een dame genaamd Victoria Wilson, die het exacte bedrag geeft dat de consument moet betalen en wat precies het bedrag is dat ze verloren hebben aan de vorige oplichters.

Om het toegekende geld te krijgen, moet de consument de juridische kosten betalen, die £ 850 zijn, en de consument via de telefoon een bankrekening verstrekken om de kosten naar Spanje over te maken.

De bankrekening staat op naam van een heel ander persoon!

Bij het vragen om een ​​bewijs van het verhaal, stuurt McBain Legal Consultancy de consument een factuur voor de kosten, waar ze opeens Mc Bain Consultancy en Property Specialists worden genoemd en de naam van de directeur is daar een Mr Daniel Hemingway.

Dit verhaal is volledig NEP en frauduleus!

Houd er rekening mee dat de contactgegevens voor Mc Bain Legal Consultancy zijn:

Telefoon: 0044 01158719620

Email: mcbainlegal36@gmail.com

Als McBain je al heeft benaderd met hun frauduleuze verhaal, laat het ons dan weten.

Betaal ze NIET, want je ziet duidelijk geen cent terug!


Hebt u of een naaste ook een slechte ervaring gehad met een timeshare gerelateerde onderneming als bedoeld in dit artikel, laat het ons weten per mail : !

TeCiN is er voor U en door U.

Mocht u telefonisch benaderd worden door een ongevraagde beller, dan geven wij u het advies het gesprek zo kort mogelijk te houden, geef maar aan dat u op het punt staat te vertrekken en dat u er momenteel geen tijd voor heeft, maar als ze alles op de mail willen zetten dan kan u er later op terug komen.


U kunt ons mailen op:

Bij twijfel neem altijd eerst contact met ons op via de email:

© TeCiN 2008, op dit artikel rust copyright.

Een gewaarschuwd mens


Geplaatst op 3 januari 2018 door Mindtimeshare

Een nieuwe cold calling Resale Company is begonnen met het targeten van Franse timeshare-consumenten.

Castillo Properties, vermoedelijk gevestigd in Elche (Alicante) Spanje, belt met zeer aantrekkelijke aanbiedingen.

De agent van Castillo Properties vertelt Timeshare-eigenaren dat ze Timeshare-weken kopen in opdracht van het bedrijf Port Aventura World.

Ze zijn erg geïnteresseerd in de timeshare-week en willen meer dan € 20.000,- per week betalen.

Nadat de Timeshare-consument zijn interesse in Castillo Properties heeft getoond, ontvangen deze een inleidende e-mail van castilloinmobiliaria-fr@outlook.com

In deze e-mail wordt de timeshare-consument uitgelegd over bepaalde kosten en dat zowel de koper als de verkoper een hoeveelheid geld moeten storten voordat de wederverkoop kan worden verwerkt.

Ze voegen zelfs een vermeende verkoopovereenkomst toe, ondertekend door zowel Castillo Properties als Port Aventura World, zonder enige naam! Gewoon een stempel en logo.

Let op: dit is gewoon oplichting!

Er is geen dergelijk bedrijf als Castillo Properties dat koopt namens Port Aventura World.

Zelfs als de namen van de bedrijven echt zijn, kunnen we u verzekeren dat de mensen die bellen helemaal NIET voor deze bedrijven werken.

Gebruikte telefoonnummers zijn +34 (0) 910 762 761

Ze hebben geen website en voor de e-mail hebben ze niet eens een domeinnaam en kunnen ze gewoon een gratis account opzetten onder @ outlook.com

Dit zijn allemaal signalen dat deze oproep niet vertrouwd kan worden.

Als een agent die pretendeert te werken voor Castillo Properties contact met u heeft opgenomen met het verhaal van wederverkoop voor Port Aventura World, kunt u ons dit laten weten.

BETAAL NOOIT GELD AAN EEN ONGEVRAAGD BELLEND BEDRIJF!


Hebt u of een naaste ook een slechte ervaring gehad met een timeshare gerelateerde onderneming als bedoeld in dit artikel, laat het ons weten per mail : !

TeCiN is er voor U en door U.

Mocht u telefonisch benaderd worden door een ongevraagde beller, dan geven wij u het advies het gesprek zo kort mogelijk te houden, geef maar aan dat u op het punt staat te vertrekken en dat u er momenteel geen tijd voor heeft, maar als ze alles op de mail willen zetten dan kan u er later op terug komen.

U kunt ons mailen op:

Bij twijfel neem altijd eerst contact met ons op via de email:

© TeCiN 2008, op dit artikel rust copyright.

Een gewaarschuwd mens

Het nieuwste nep- en frauduleuze bedrijf dat op Tenerife wordt ontdekt, wordt de naam Carlos Ingramo Procuradores of Procuraduria Carlos Gregorio Ingramo genoemd.

Een compleet NEP bedrijf dat net is opgezet om de bankrekening te verbergen waar de fraudeurs van de NEP advocaat de consument hebben gevraagd om de kosten te betalen.

Om het er allemaal realistischer uit te laten zien, hebben ze zelfs een website http://procuradores-ingramo.com opgezet

Dit webdomein is geregistreerd vorige maand, november 2018 en tekst en afbeeldingen zien er erg bekend uit!

Het vermeende adres van het kantoor van deze procurator is: Calle Delmante 8, Edificio Kaleta, 202C, 38001, Santa Cruz Tenerife

Contactgegevens zijn een e-mail procuradores-ingramo@europe.com, omdat deze “procureurs” geen telefoon lijken te gebruiken.

Als je met dit bedrijf Procuradores Ingramo hebt gesproken of je hebt hun e-mail met bankrekeninggegevens ontvangen op naam van Carlos Gregorio Ingramo, laat het ons dan weten.

Dit is een NEP-opzet en deze mensen zijn geen advocaten, ze zijn geen procureurs en er zijn zeker geen claims die namens jou worden gedaan of geld dat wordt toegekend via de rechtbank!

Hebt u of een naaste ook een slechte ervaring gehad met een timeshare gerelateerde onderneming als bedoeld in dit artikel, laat het ons weten per mail : !


TeCiN is er voor U en door U.


Mocht u telefonisch benaderd worden door een ongevraagde beller, dan geven wij u het advies het gesprek zo kort mogelijk te houden, geef maar aan dat u op het punt staat te vertrekken en dat u er momenteel geen tijd voor heeft, maar als ze alles op de mail willen zetten dan kan u er later op terug komen.

Maar let op: … en laat u niet verrassen, want ze zijn slim en aalglad dit soort ratten

Laat het ons direct weten en doe zeer zeker GEEN betalingen!

U kunt ons mailen op:

Bij twijfel neem altijd eerst contact met ons op via de email:

timesharesprookjeofnachtmerrie@gmail.com

© TeCiN 2008, op dit artikel rust copyright.

copyscape-banner-white-200x25


Een gewaarschuwd mens

Geplaatst op 2 november 2018 door Mindtimeshare

Beste allemaal,

Oktober dit jaar is een zeer actieve maand gebleken voor alle ongevraagd bellende-bedrijven, vooral nieuwe bedrijven of op zijn minst nieuwe namen.

De maand oktober telde 71 ongevraagde bellers en op deze lijst zijn 28 nieuwe bedrijfsnamen opgenomen.

Voor een volledige lijst van alle ongevraagd bellende bedrijven met aanbiedingen gerelateerd aan uw Timeshare of Holiday-lidmaatschap, klikt u op de volgende link:

Cold callers October 2018 Mindtimeshare

De nieuwe bedrijfsnamen die in oktober 2018 zijn toegevoegd, staan allemaal hieronder.

Er zijn veel namen van de NEP advocaat die op Tenerife is opgericht en bij elke oproep een nieuwe naam lijkt te hebben, met de bijbehorende website en NEP documentatie.

De 28 nieuwe bedrijfsnamen zijn:

 • Abogados Litigacion España – JDD

 • Alberto Diendro Nabalez – Litigacion España

 • Alejandro Omross Procuradores

 • Alpine Assessors

 • Ashcroft Kennedy

 • Canongate Marketing

 • Chreightons and Reis Associates

 • Claims Advisory Service

 • Gemini Claims & Holdings

 • Hutchinson Holidays

 • InterVacation Club

 • Kersten Group

 • Litigacion Abogados

 • Manuel Diralam Abogados

 • Marco Gravinal Procurador

 • Morgan Scott Marketing

 • My Positive Outcome

 • Notaria Emanuel Hernandez Perez

 • Overseas Management Consultancy

 • Procurador Ramon Juanco Comez

 • Procuradores Omross – Alejandro Omross

 • Select Cheshire

 • Sim Legal Services

 • Timeshare Advisory Board

 • Timeshare Advisory Centre

 • Timesharekonsultant

 • TM Consulting

 • Walker Morris

Bedenk dat met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming het voor een bedrijf onmogelijk is om een ongevraagd telefoontje te rechtvaardigen en ze zijn zeker in strijd met deze wetgeving.

Zelfs als het bedrijf dat de services aanbiedt niet diegene is die u aanvankelijk op de ongevraagde telefoon oproep heeft gecontacteerd, laat het feit dat zij klanten accepteren die werden benaderd door hen ongevraagd te bellen niet in een goed daglicht!

Doe alstublieft je huiswerk . Er zijn geen aanbiedingen of belastingkortingen die alleen geldig zijn op de dag.

Juridische bedrijven die claims aanbieden, moeten u zonder enige aarzeling de volledige details kunnen verstrekken van de advocaten waarmee zij werken en deze advocaten moeten bereikbaar zijn.

Een ongevraagd bellende telemarketeer is zeker niet de juiste persoon om te beoordelen of te verzekeren dat je een claim hebt!

Als je het hebt gehad met ongevraagde aanbiedingen van wederverkoop, verwijdering, gerechtelijke claims etc. laat het ons dan weten.

Hebt u of een naaste ook een slechte ervaring gehad met een timeshare gerelateerde onderneming als bedoeld in dit artikel, laat het ons weten per mail : !


TeCiN is er voor U en door U.


Mocht u telefonisch benaderd worden door een ongevraagde beller, dan geven wij u het advies het gesprek zo kort mogelijk te houden, geef maar aan dat u op het punt staat te vertrekken en dat u er momenteel geen tijd voor heeft, maar als ze alles op de mail willen zetten dan kan u er later op terug komen.

Maar let op: … en laat u niet verrassen, want ze zijn slim en aalglad dit soort ratten

Laat het ons direct weten en doe zeer zeker GEEN betalingen!

U kunt ons mailen op:

Bij twijfel neem altijd eerst contact met ons op via de email:

timesharesprookjeofnachtmerrie@gmail.com

© TeCiN 2008, op dit artikel rust copyright.

copyscape-banner-white-200x25


Een gewaarschuwd mens

 BirminghamLive Door Andy Richardson 15:17, 4 MEI 2018

 Amarjit en Shivjit Bagharian werden beiden zeven jaar gevangen gezet voor oplichting van meer dan £ 1m samenzwering.

 Twee broers die de leiders waren in een timesharing – oplichters bende, kregen de opdracht om £ 100.000 terug te betalen na een onderzoek naar de opbrengsten van misdrijven.

Amarjit en Shivjit Bagharian, van St Albans Road, Smethwick, werden beide gedurende zeven jaar twee maanden teruggeplaatst in februari 2016 na het toegeven van een oplichters samenzwering van £ 1 miljoen.

Ze hadden 38 slachtoffers misleid om de kosten vooraf te dekken met de belofte van een mooi rendement op hun timeshare – investeringen.

Het bedrijf opereerde onder twee NEP bedrijven – Sun Property Solutions en Avon Client Services – de groep oproerkunstenaars stelde voor dat ze hun aandeel in overzeese vakantie-eigendom konden verkopen voor ver boven de marktwaarde.

Ze deden echter geen enkele moeite om de timesharing te verkopen en kochten in plaats daarvan gewoon de ‘belasting- en juridische kosten’ die volgens hen nodig waren om het verkoopproces op gang te brengen.

West Midlands Police lanceerde een Opbrengst van Misdaad (POCA) Onderzoek om hun onrechtmatig verkregen winsten terug te halen, maar de mannen pleitten voor armoede en beweerden dat ze geen geld of bezittingen op hun naam hadden staan.

Een rechter die aan het Birmingham Crown Court zat, oordeelde de gebroeders Bagharian en Mandy Castellain, uit Oldham, die zes maanden en zeven maanden in de gevangenis zaten, hadden ook ‘verborgen bezittingen’ en beval hen elk binnen de komende drie maanden £ 30.000 terug te betalen of nog eens 15 maanden toegevoegd aan hun verblijf achter de tralies.

De rechter concludeerde dat ze collectief profiteerden van de zwendel tot een bedrag van £ 1.019.337 – en het uitstaande bedrag zal voor hun leven blijven hangen met onderzoekers die gemachtigd zijn om hen in de toekomst meer geld en bezittingen te ontnemen.

Detective Constable Yvonne Barwani, uit de economische criminaliteitseenheid van de West Midlands, zei: “Deze drie hebben allemaal lange gevangenisstraffen gekregen vanwege hun betrokkenheid bij de fraude – maar onze onderzoeken houden daar niet op en we zullen altijd overtreders vervolgen via de rechtbanken om hen te beroven van geld of eigendom dat is opgebouwd door middel van misdaad.

“De uitkering zal voor altijd over hen heen hangen … dus als ze op enig moment in de toekomst in geld of onroerend goed terechtkomen, dan kunnen we hun bestelling opnieuw bezoeken en de waarde van de activa herstellen met behulp van deze krachtige wetgeving. Al het geld dat wordt teruggevorderd, zal worden gebruikt om de slachtoffers te compenseren. “ Hebt u of een naaste ook een slechte ervaring gehad met een timeshare gerelateerde onderneming als bedoeld in dit artikel, laat het ons weten per mail : !


TeCiN is er voor U en door U.


Mocht u telefonisch benaderd worden door een ongevraagde beller, dan geven wij u het advies het gesprek zo kort mogelijk te houden, geef maar aan dat u op het punt staat te vertrekken en dat u er momenteel geen tijd voor heeft, maar als ze alles op de mail willen zetten dan kan u er later op terug komen.

Maar let op: … en laat u niet verrassen, want ze zijn slim en aalglad dit soort ratten

Laat het ons direct weten en doe zeer zeker geen betalingen!

U kunt ons mailen op:

Bij twijfel neem altijd eerst contact met ons op via de email:

timesharesprookjeofnachtmerrie@gmail.com

© TeCiN 2008, op dit artikel rust copyright.

copyscape-banner-white-200x25

Een gewaarschuwd mens

Geplaatst door Mindtimeshare op 26 april 2018

Een nieuwe koude beller is op de lijst verschenen onder de naam Ross & Harper die in Malaga lijkt te zijn gevestigd.

De agenten die van Ross & Harper bellen, gebruiken verschillende namen en tot nu toe hebben we een.

Het verhaal aan de telefoon gaat opnieuw over de (nep) rechtszaak die plaatsvond en waar consumenten in absolute afwezigheid en kennis van deze rechtszaak.

En natuurlijk wordt de Consument vermoedelijk beloond met een grote hoeveelheid geld, klaar om te worden overgemaakt op de rekening van de Consument.

Ross & Harper geven de consument zelfs een “referentienummer” via de telefoon, een datum waarop de rechtbank betaalt en het toegekende bedrag, dat dicht bij £ 20.000 ligt

De plausibele klinkende agenten van Ross & Harper geven de consument 4 opties om het geld te krijgen.

Maar zoals altijd is de beste waarbij de consument zijn advocaten gebruikt, omdat dit de ‘goedkoopste en snelste’ manier is om het geld op de rekening te krijgen.

Toch moet de consument een eerste 2500 euro betalen via een bankoverschrijving en een ander saldo van 6.000 euro wanneer de consument de cheque van de Spaanse bank ontvangt.

Uiteraard is er geen rechtszaak, wordt er geen geld toegekend, zijn Ross & Harper geen advocaten en nadat je de 2500 hebt betaald, komt er nooit een cheque …

Contactgegevens van dit bedrijf zijn telefoonnummers: Spaans nummer 951203065 en VK-nummer 02035827586.

GELIEVE GEEN GELD TE BETALEN  AAN ROSS & HARPER

Als ze u hebben benaderd tijdens een koud gesprek met een soortgelijk verhaal, neem dan contact met ons op en laat ons de details van de oproep weten.

Hebt u of een naaste ook een slechte ervaring gehad met een timeshare gerelateerde onderneming als bedoeld in dit artikel, laat het ons weten per mail : !


TeCiN is er voor U en door U.


Mocht u telefonisch benaderd worden door een ongevraagde beller, dan geven wij u het advies het gesprek zo kort mogelijk te houden, geef maar aan dat u op het punt staat te vertrekken en dat u er momenteel geen tijd voor heeft, maar als ze alles op de mail willen zetten dan kan u er later op terug komen.

Maar let op: … en laat u niet verrassen, want ze zijn slim en aalglad dit soort ratten

Laat het ons direct weten en doe zeer zeker geen betalingen!

Neem dan contact met ons op via e-mail

Bij twijfel neem altijd eerst contact met ons op via de email:

timesharesprookjeofnachtmerrie@gmail.com

© TeCiN 2008, op dit artikel rust copyright.

copyscape-banner-white-200x25

Een gewaarschuwd mens

Geplaatst door Mindtimeshare op 18 april 2018

Gisteren hebben we al een artikel gepubliceerd over een NEP advocaat uit Tenerife, Alberto Galvera.

In de afgelopen week zijn er ongevraagde telefoontjes ontvangen van iemand die zich voordoet als dit Alberto Galvera en met het verhaal over een aanstaande claim waarbij de consument kan meedoen.

Er is meer informatie ontvangen en het lijkt erop dat hetzelfde bedrijf Galvera Abogados ook handelt onder de naam Legalidades Abogados.

Legalidades Abogados presenteert zichzelf via een website http://legalidades-abogados.com die werd geregistreerd in maart 2018.

Op de website staat een foto van de vermeende advocaat Alberto Kalimro Galvera.

Adres details: 4, Calle de S. Francisco, Santa Cruz, 38002, Tenerife

Gratis telefoon nummer: 0800 862 0995 en vaste lijn van Tenerife: 0034 822 250 502

Gebruikte e-mails:

galvera-uk-claimants@consultant.com en abogadosgalvera@consultant.com

Legalidades Abogados is wederom een naam die moet worden toegevoegd aan de lange lijst van valse advocaten en advocatenkantoren in Tenerife.

Je kunt de lijst vinden op de volgende link: https://wp.me/p1kmoi-2ac

Er zullen ongetwijfeld nog meer namen zijn of komen…

Houd er rekening mee dat Legalidades Abogados en dezelfde Alberto Galvera allemaal NEP zijn en dit maakt allemaal deel uit van PURE OPLICHTING!

Als u gecontacteerd bent door dit NEP advocatenkantoor Legalidades Abogados of door Alberto Galvera, laat het ons dan weten.

Hebt u of een naaste ook een slechte ervaring gehad met een timeshare gerelateerde onderneming als bedoeld in dit artikel, laat het ons weten per mail : !


TeCiN is er voor U en door U.


Mocht u telefonisch benaderd worden door een ongevraagde beller, dan geven wij u het advies het gesprek zo kort mogelijk te houden, geef maar aan dat u op het punt staat te vertrekken en dat u er momenteel geen tijd voor heeft, maar als ze alles op de mail willen zetten dan kan u er later op terug komen.

Maar let op: … en laat u niet verrassen, want ze zijn slim en aalglad dit soort ratten

Laat het ons direct weten en doe zeer zeker geen betalingen!

Neem dan contact met ons op via e-mail

Bij twijfel neem altijd eerst contact met ons op via de email:

timesharesprookjeofnachtmerrie@gmail.com

© TeCiN 2008, op dit artikel rust copyright.

copyscape-banner-white-200x25

Een gewaarschuwd mens

Gerechtigheid komt
  Translate to:

Categorieën
Archief
Kalender
januari 2021
M D W D V Z Z
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031